Tasg Hawliau

Cliciwch ar y linc isod ar gyfer ein Mater y Mis y mis hwn:

Mater y Mis

Os ydych chi’n ysgol sydd newydd ymuno â’n cynllun, cymrewch bip ar ein hadnoddau:

Ein Hadnoddau

Bydd yr adnoddau hyn yn dangos sut y gallwch ddysgu am eich hawliau a rhannu’r wybodaeth gyda’ch ysgol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein cynllun Llysgenhadon, cysylltwch â ni.