Dull Gweithredu Seiliedig: Hawliau Plant yn y Blynyddoedd Cynnar (Hyfforddiant)

Bydd yr hyfforddiant yma’n eich helpu i feddwl sut edrychiad sydd ar ddull hawliau plant o fewn eich lleoliad. Nid oes angen gwybodaeth flaenorol o’r CCUHP arnoch i gymryd rhan yn yr hyfforddiant yma.

Gallwch gwblhau’r hyfforddiant ar eich pen eich hun neu gyda’ch tîm. Bydd angen i chi agor y Pwerbwynt a llenwi’r llyfr gwaith wrth i chi fynd trwy bob sleid. Rydym wedi cynnwys troslais ar y Pwerbwynt i’ch arwain drwy’r hyfforddiant, os oes angen unrhyw gymorth pellach arnoch gyda’r hyfforddiant cysylltwch â post@complantcymru.org.uk

Os hoffech gael tystysgrif ar gyfer eich cofnodion, cwblhewch eich bwydlen newid a danfonwch y gwaith at y cyfeiriad ebost yma: post@complantcymru.org.uk

Hyfforddiant Blynyddoedd Cynnar – Pwerbwynt gyda throslais

Llyfryn Ymarferwyr i Flynyddoedd Cynnar