Darlith 1 – Hawliau Plant a Chomisiynydd Plant Cymru

Cyflwyniad Powerpoint

Nodiadau ychwanegol

Mae’r darlith yn cyflwyno hawliau plant a gwaith ein swyddfa. Mae’n cynnwys elfennau sy’n datblygu dealltwriaeth o hawliau plant, fideos sy’n esbonio rôl y Comisiynydd Plant, a chwis interactif.