Dysgu adref

Pob oedran

Pecynnau Dysgu Gartref CPC

Rôl y Comisiynydd Plant yw hyrwyddo a diogelu hawliau plant ac rydyn ni wedi gwneud set o weithgareddau newydd dysgu o’ch cartref i’ch helpu chi i gyflwyno’ch plant i’w hawliau gartref.

Bitw Bach – Cyfnod Sylfaen

Rydyn ni wedi creu dau opsiwn er mwyn i blant rhwng 3 a 7 mlwydd oed allu parhau i ddysgu am hawliau plant o gartref.

Pecyn Dysgu o Gartref Bitw Bach

Llyfr Gwaith Dysgu o Gartref Bitw Bach

Cyfnod Allweddol 2

Rydyn ni wedi creu Fy Llyfryn Hawliau Plant i blant rhwng 7 ac 11 mlwydd oed fel gallent barhau gyda’u dysgu am hawliau o gartref.

Llyfryn Hawliau Dysgu o Gartref CA2

Hwb

Mae’ch plentyn yn gallu defnyddio ei fanylion Hwb i lawrlwytho Microsoft Office adre, a hefyd fersiwn addysgiadol o Minecraft.

Ewch i Hwb

CBAC

Lot o adnoddau yma, wedi eu creu ar gyfer athrawon, ar ystod eang o bynciau.

Cer i’r gwefan

Plant ifanc

Ein hadnoddau Bitw Bach

Rôl y Comisiynydd Plant yw hyrwyddo a diogelu hawliau plant.

Rydyn ni wedi creu gweithgareddau newydd i helpu chi i ddysgu eich plant am eu hawliau.

Mae’n cynnwys defnyddio stori y Tri Mochyn Bach i’w helpu i ddeall eu hawl i fod yn ddiogel.

Lawrlwythwch y gweithgareddau

Cyw

Gemau, caneuon, ac adnoddau o dîm Cyw.

Cer i’w gwefan

Cbeebies

Mae gemau Cbeebies ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg.

Maen nhw’n cynnwys jig-sôs, cwisiau, a tynnu llun.

Cer i’w gwefan

Atebol

Eisiau fideos i alluogi eich plant i wylio amser stori?

Mae playlist YouTube yma gan Atebol.

Ewch i YouTube