Beth allai fod wedi cael ei wneud yn well?

Hawliau plant

Pryd bynnag mae Llywodraeth Cymru yn gwneud penderfyniad sy’n effeithio ar blant, rhaid iddyn nhw dangos sut maen nhw wedi meddwl am ei heffaith ar hawliau plan.

Ni wnaeth Llywodraeth Cymru nodi sut bydd ei gweithredoedd yn effeithio ar hawliau plant pob tro ar ddechrau’r pandemig.

Ac fe wnaethon nhw stopio rhai darnau pwysig o waith roedden nhw’n gwneud i helpu plant sydd fel arfer yn dysgu gartre, ac yn mynd i ysgolion preifat.

Pan ddwedon nhw eu bod nhw’n stopio’r gwaith yma, wnaethon nhw ddim dangos sut bydd hyn yn effeithio ar hawliau plant.

Dysgu Ar-lein

Wnaeth Llywodraeth Cymru ddim dweud wrth blant nac ysgolion beth ddylen nhw ddisgwyl ei weld yn digwydd o ran dysgu ar-lein, a chafodd plant ar draws Cymru brofiadau gwahanol iawn.

Roedd llawer o blant yn cael trafferth deall y gwaith oedd yn cael ei anfon atyn nhw.

Arholiadau

Roedd llawer o bobl ifanc yn anhapus gyda’r canlyniadau derbynion nhw ym mis Awst a oedd yn teimlo’n annheg.

Ar 17 Awst, penderfynodd y Gweinidog Addysg rhoi’r graddau i fyfyrwyr TGAU a Lefel A roedd athrawon yn meddwl bydden nhw’n derbyn pe bai nhw’n sefyll arholiad.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i dîm o arbenigwyr edrych ar sut cafodd y graddau eu rhoi. Mae hyn yn cael ei alw’n ‘adolygiad’.

Parciau a llyfrgelloedd

Arhosodd rhai parciau a llyfrgelloedd ar gau hyd yn oed ar ôl i’r Llywodraeth ddweud eu bod nhw’n gallu agor eto.

Mae’r ddau le yma’n bwysig iawn i blant.

Gwybodaeth i blant

Gallai peth o’r wybodaeth gafodd ei rhoi i blant a phobl ifanc yn ystod y pandemig fod yn fwy clir.

Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am arholiadau a sut gallai pobl ifanc gwyno am eu canlyniadau.

Mae llawer mwy o fanylion yn ein hadroddiad llawn.