Y 5 Egwyddor

Egwyddorion Dull Gweithredu seiliedig ar Hawliau Plant yw:

1.Gwreiddio hawliau plant

2. Cydraddoldeb a pheidio â chamwahaniaethu

3. Grymuso plant

4. Cyfranogiad

5. Atebolrwydd

Mae’r canllaw hwn yn ffocysu ar bob egwyddor yn unigol ac yn rhoi cyngor defnyddiol ar sut i’w weithredu.