TACHWEDD: Erthygl 19

Yr hawl ar gyfer mis Tachwedd yw Erthygl 19 sef yr hawl i gael dy amddiffyn rhag cael dy frifo neu dy drin yn wael.

Gweler islaw fideos gan aelodau o’n Tim Cyfranogiad ar gyfer grwpiau gwahanol oedran:

Plant o dan 7 mlwydd oed:

Plant rhwng 7 ac 11 mlwydd oed:

Pobl Ifanc rhwng 12 a 18 oed:

Anghenion Dysgu Ychwanegol: