Rôl Rhieni

Mae pob rhiant yn gwybod bod magu plant yn gallu bod yn anodd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu adnodd i helpu rhieni i ymdopi â’r heriau pob dydd maen nhw’n eu hwynebu.

Mae’r cyngor a roddir wedi’i seilio ar hawliau plant, a rhoi’r dechrau gorau i bob plentyn.

Ewch i’r adnodd

Gofalwyr maeth a rhieni i blant mabwysiedig

I chi sy’n ofalwyr maeth, neu’n rieni i blant mabwysiedig, mae gan y plant yn eich gofal hawliau ychwanegol ac mae modd i chi eu cefnogi i gael mynediad atynt.

Eiriolaeth

Mae gan blant mewn gofal, Orchymyn Gwarchodaeth Arbennig sy’n golygu fod gan blant mabwysiedig yr hawl i gael mynediad at adfocatiaeth er mwyn sicrhau bod llais pob plentyn, eu dymuniadau a’u teimladau yn cael eu clywed o ran y penderfyniadau sy’n effeithio eu bywydau.

Mae modd i chi gael mwy o wybodaeth ynglyn â mynediad at adfocatiaeth i’ch plentyn yma.

Darpariaeth addysgol

Mae ganddynt hefyd yr hawl i sicrhau eu bod yn gallu cael mynediad at ddarpariaeth addysgol sy’n gymwys i’w hangenion ac mae’n angenrheidiol iddynt gael blaenoriaeth yn ystod gweithrediadau derbyn i’r ysgol er mwyn sicrhau eu bod yn gallu cael mynediad at ddarpariaeth addas.