Rhannwch sut mae’ch gwasanaeth yn gweithredu dull hawliau plant

Mae sefydliadau yng Nghymru yn gwella eu gwasanaethau i blant a phobl ifanc trwy cynnwys nhw yn eu gwaith, ystyried eu syniadau, a chynnal a hyrwyddo eu hawliau o dan y CCUHP.

Dyma flas o’r gwaith rhagorol sy’n digwydd ledled y wlad.

Os oes angen help neu gyngor arnoch chi ar waith eich sefydliad gyda phlant a phobl ifanc, cysylltwch â ni.