Pecyn Lluniau

Crëwyd y lluniau hyfryd hyn gan 4 arlunydd sy’n gweithio yng Nghymru, er mwyn dysgu plant am eu hawliau, gan eu trefnu o dan bedair thema Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP): Datblygu, Goroesi, Diogelu, Cyfranogi. Rydyn ni wedi llunio rhai awgrymiadau ar sut i ddefnyddio’r pecyn lluniau.

Dyma’r lluniau