Nesaf i ni

  • Byddwn ni’n dal i wrando ar brofiadau plant a dweud wrth y Llywodraeth ac eraill beth mae angen iddyn nhw neud i helpu plant
  • Byddwn ni’n cyhoeddi adroddiadau newydd yn dangos sut mae’r pandemig wedi effeithio ar rhai grwpiau o bobl ifanc.
  • Byddwn ni’n edrych ar pam mae’r Llywodraeth wedi penderfynu peidio â newid y gyfraith i helpu plant sy’n dysgu gartre, ac i wneud yn siŵr bod rhaid i ysgolion preifat ddilyn rheolau tebyg i gadw plant yn ddiogel, fel sy’n digwydd mewn ysgolion gwladol. Darllenwch mwy am yr adolygiad yma.