GORFFENNAF & AWST: Erthygl 31

Yr hawl ar gyfer mis Gorffennaf / Awst oedd Erthygl 31 sef yr hawl i chwarae.
Gweler islaw fideos gan bedwar aelod o’n Tim Cyfranogiad ar gyfer grwpiau gwahanol oedran….

Plant o dan 7 mlwydd oed:

Plant  rhwng 7 ac 11 mlwydd oed:

Pobl Ifanc rhwng 12 a 18 oed:

Hygyrch: