MAI & MEHEFIN: Erthygl 27

Yr hawl ar gyfer mis Mai a mis Mehefin oedd Erthygl 27 sef yr hawl i gael cartref, bwyd a dillad addas.
Gweler islaw fideos gan bedwar aelod o’n Tim Cyfranogiad ar gyfer grwpiau gwahanol oedran….

Plant o dan 7 mlwydd oed:

Plant rhwng 7 ac 11 mlwydd oed:

Pobl Ifanc rhwng 12 a 18 oed:

Hygyrch: