MEDI: Erthygl 28

Yr hawl ar gyfer mis Medi oedd Erthygl 28 sef yr hawl i gael addysg.
Gweler islaw fideos gan bedwar aelod o’n Tim Cyfranogiad ar gyfer grwpiau gwahanol oedran….

Plant o dan 7 mlwydd oed:

Plant rhwng 7 ac 11 mlwydd oed:

Pobl Ifanc rhwng 12 a 18 oed:

Hygyrch: