MEDI: Erthygl 28

Yr hawl ar gyfer mis Medi yw Erthygl 28 sef yr hawl i gael addysg.

Gweler islaw fideos gan aelodau o’n Tim Cyfranogiad ar gyfer grwpiau gwahanol oedran:

Plant o dan 7 mlwydd oed:

Plant rhwng 7 ac 11 mlwydd oed:

Pobl Ifanc rhwng 12 a 18 oed:

Anghenion Dysgu Ychwanegol: