Mae gennym ni hawliau (cân)

“Mae gennym ni Hawliau,” mae’r gân yma’n archwilio hawliau plant ac yn siarad am y pethau sydd eu hangen ar blant i dyfu i fyny’n hapus, yn iach ac yn ddiogel. Cafodd y gân ei hysgrifennu a’i chyfansoddi gan Sara Lewis, Dyfan Jones a Blwyddyn 3 Ysgol Gynradd Creigiau.

Rydyn ni’n awgrymu canu’r gân mewn cylch gyda’ch grŵp, a’ch bod chi’n arwain y rhannau actol (efallai byddwch chi am ddefnyddio Arwyddion Makaton).

DARLLENWCH Y GEIRIAU

MAE GENNYM HAWLIAU GAN COMISIYNYDD PLANT CYMRU | GWRANDAWIAD AM DDIM AR ICLOUD

Cerddoriaeth Brintiedig ar gyfer ‘Mae gennym ni Hawliau’