HYDREF: Erthygl 12

Yr hawl ar gyfer mis Hydref oedd Erthygl 12 sef yr hawl i gael gwrandawiad ac i gael dy gymryd o ddifri.
Gweler islaw fideos gan bedwar aelod o’n Tim Cyfranogiad ar gyfer grwpiau gwahanol oedran….

Plant o dan 7 mlwydd oed:

Plant rhwng 7 ac 11 mlwydd oed:

Pobl Ifanc rhwng 12 a 18 oed:

Hygyrch: