View text: Small Medium Large

Coronafeirws a Fi

Rhannodd dros 23,700 o blant a phobl ifanc eu barn trwy’r holiadur Coronafeirws a Fi.

Diolch o galon i bawb a gymerodd rhan ac i bawb a rhannodd yr holiadur gyda phlant a phobl ifanc ym mhob cwr o Gymru.

Rydyn ni wedi cyhoeddi’r prif canfyddiadau.

Ewch i’r dudalen canlyniadau’r holiadur