Pa hawliau penodol sydd ganddynt?

Dyma rai o’r hawliau sydd gan eich plentyn i dyfu i gyrraedd ei botensial llawn.

Mae hawliau plant i gyd wedi eu hysgrifennu yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.

Erthygl 2

Dylai pob plentyn gael ei drin yn gyfartal

Erthygl 6

Mae gan bob plentyn yr hawl i fyw, tyfu a chyrraedd ei botensial llawn

Erthygl 23

Mae gan blant ag anableddau yr hawl i gael gofal a chymorth arbennig fel y gallant fyw bywyd llawn ac annibynnol

Erthygl 24

Mae gan blant yr hawl i fwyd a dŵr da ac i weld y meddyg os ydych yn sâl

Erthygl 28

Mae gan blant yr hawl i gael addysg

Erthygl 29

Mae gan blant yr hawl i fod y gorau y gallant fod. Dylai addysg eu helpu i ddatblygu eu sgiliau a’u doniau’n llawn.

Erthygl 31

Mae gan blant yr hawl i ymlacio a chwarae

Erthygl 39

Dylai pob plentyn gael cymorth arbennig os ydynt wedi cael eu camdrin