Pa hawliau penodol sydd ganddo?

Dyma rai o’r hawliau sydd gan eich plentyn i lleisio eu barn.

Mae holl hawliau plant wedi’u hysgrifennu yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.

Erthygl 12

Yr hawl i gael gwrandawiad ac i gael ei ystyried o ddifrif

Erthygl 13

Yr hawl i ganfod a rhannu gwybodaeth a lleisio’i farn (rhyddid mynegiant)