View text: Small Medium Large

Gweithgareddau Gwirfoddoli i Bobl Ifanc

Mae KPC yn elusen wedi’i lleoli yn Pîl sy’n cefnogi pobl ifanc dros 8 oed. Maent yn cynnig ystod o gyfleoedd gwirfoddoli i bobl ifanc sydd  eisiau ennill profiad, darganfod mwy am waith ieuenctid, neu hyd yn oed gefnogi yn y caffi. Maent yn chwilio am unigolion sy’n mwynhau gweithio gyda phobl ifanc ac sydd â thalent neu sgil y gallant ei rhannu gyda’r ganolfan. Maent hefyd yn cynnig lleoliadau i fyfyrwyr sy’n ymgymryd â graddau Ieuenctid a Chymuned, cymwysterau gofal plant neu chwaraeon ac i rheini sydd angen ennill rhywfaint o brofiad ymarferol i ategu eu hastudiaethau.

Os hoffech chi gysylltu â nhw, cliciwch ar y linc isod:

Cyngor Cymuned KPC