View text: Small Medium Large

Oeddech chi’n gwybod?

Pan fydd eich cyngor lleol yn gwneud penderfyniad sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc, bydd angen iddo ofyn i bobl ifanc am eu barn. Os ydych eisiau darllen y wybodaeth dechnegol ynglŷn â hyn, mae wedi’i hysgrifennu yn y Canllawiau Statudol ar Gyfranogiad Plant a Phobl Ifanc.