EBRILL: Erthygl 24

Yr hawl ar gyfer mis Ebrill oedd Erthygl 24 sef yr hawl i fwyd a dŵr da ac i weld y meddyg os wyt ti’n sâl.
Gweler islaw fideos gan bedwar aelod o’n Tim Cyfranogiad ar gyfer grwpiau gwahanol oedran….

Plant o dan 7 mlwydd oed:

Plant rhwng 7 ac 11 mlwydd oed:

Pobl Ifanc rhwng 12 a 18 oed:

Hygyrch: