Digwyddiadau a Darpariaeth wedi’u Trefnu

Wrth glicio ar y linc isod fe welwch restr o weithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc ym Mlaenau Gwent. Sylwch y dylech ychwanegu’r gair “rhad ac am ddim” i’r blwch geiriau allweddol i ddod o hyd i weithgareddau am ddim:

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd – Blaenau Gwent

Clybiau Ieuenctid – darganfyddwch beth sy’n digwydd yn Blaenau Gwent:

Blaenau Gwent – Gwasanaeth Ieuenctid

Mae’r Urdd yn cynnal llawer o weithgareddau chwaraeon a chwarae am ddim trwy gyfrwng y Gymraeg yr haf hwn mewn sawl lleoliad ledled Cymru. Edrychwch isod ar eu tudalen we i ddod o hyd i’ch sesiynau agosaf (*Sylwch fod y dudalen we hon hefyd yn cynnwys rhai sesiynau sy’n daliedig*):

Gweithgareddau Gwyliau – Urdd Gobaith Cymru