Digwyddiadau a Darpariaeth wedi’u Trefnu

Trwy gydol mis Awst mae Hyfforddwyr TDM yn cynnig dosbarthiadau dawnsio stryd am ddim i bobl ifanc rhwng 11-25 oed o 2yp tan 3yp. Os hoffech chi archebu’ch lle ar gyfer unrhyw un o’r dosbarthiadau hyn neu os hoffech chi gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Carolyn ar y rhif isod:

Cysylltwch â Carolyn

Wrth glicio ar y linc isod fe welwch leoedd i chwarae a gweithgareddau eraill sy’n digwydd yn Castell-nedd Port Talbot:

Hamdden, Parciau a Diwyllaint – Castell-nedd Port Talbot

Mae’r Urdd yn cynnal llawer o weithgareddau chwaraeon a chwarae am ddim trwy gyfrwng y Gymraeg yr haf hwn mewn sawl lleoliad ledled Cymru. Edrychwch isod ar eu tudalen we i ddod o hyd i’ch sesiynau agosaf (*Sylwch fod y dudalen we hon hefyd yn cynnwys rhai sesiynau sy’n daliedig*):

Gweithgareddau Gwyliau – Urdd Gobaith Cymru