Digwyddiadau a Darpariaeth wedi’u Trefnu

Ar y linc isod fe welwch lawer o syniadau – ble i chwilio am bethau i’w gwneud yng Nghaerdydd gan gynnwys diwrnodau allan:

Y Sprout

Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth am wasanaethau ieuenctid yng Nghaerdydd yma:

Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd

Mae gwyl Gwên o Haf i blant a phobl ifanc wedi cyrraedd Caerdydd! Yr ystod oedran ar gyfer y sesiynau chwarae mynediad agored yw 0-18 (ac mewn rhai achosion hyd at 25). * Sylwch fod cost i rai digwyddiadau*

Os hoffech chi ddarganfod rhagor o wybodaeth yna cliciwch ar y linc isod:

Gwên o Haf

Mae Clwb Pel-Fasged BRG Vibe yn cynnig sesiynau wythnosol am ddim i blant a phobl ifanc rhwng 8 a 15 oed bob nos Lun a nos Fercher.  Os hoffech chi rhagor o wybodaeth neu os hoffech chi gymryd rhan yna cliciwch ar y linc isod:

Clwb Pel-Fasged BRG Vibe

Amgueddfa Caerdydd

Mae Amgueddfa Genedlaethol Cymru wedi lansio cyfres o ddigwyddiadau am ddim a drefnwyd gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc yn eu hamgueddfeydd dros yr haf. Os hoffech chi wybod pa ddigwyddiadau sydd ganddynt yn amgueddfa Caerdydd, cliciwch ar y linc isod:

Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd

Sain Ffagan

* Sylwch fod yna ffi am barcio *

Gallwch dal ymweld a Sain Ffagan yn rhad ac am ddim. Fodd bynnag ar hyn o bryd mae’n rhaid i chi archebu tocyn AM DDIM. Gallwch wneud hynny yma:

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Mae Amgueddfa Genedlaethol Cymru wedi lansio cyfres o ddigwyddiadau am ddim a drefnwyd gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc yn eu hamgueddfeydd dros yr haf. Os hoffech chi wybod pa ddigwyddiadau sydd ganddynt yn amgueddfa Sain Ffagan, cliciwch ar y linc isod:

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Parc Bute

Gallwch ddarganfod gwybodaeth am bethau teuluol AM DDIM i’w gwneud ym Mharc Bute yma:

Parc Bute

Mae’r Urdd yn cynnal llawer o weithgareddau chwaraeon a chwarae am ddim trwy gyfrwng y Gymraeg yr haf hwn mewn sawl lleoliad ledled Cymru. Edrychwch isod ar eu tudalen we i ddod o hyd i’ch sesiynau agosaf (*Sylwch fod y dudalen we hon hefyd yn cynnwys rhai sesiynau sy’n daliedig*):

Gweithgareddau Gwyliau – Urdd Gobaith Cymru