Digwyddiadau a Darpariaeth wedi’u Trefnu

Ar yr 21ain o Orffennaf mae Cyngor Cymuned Wick yn cynnal gweithgareddau am ddim i blant a phobl ifanc bob prynhawn ddydd Mercher yn ystod gwyliau’r ysgol. Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y linc isod:

Gweithgareddau Haf o Hwyl yn Wick

Wrth glicio ar y linc isod fe welwch restr o weithgareddau haf am ddim ar gyfer plant a phobl ifanc ym Mro Morgannwg:

Gweithgareddau Haf ym Mro Morgannwg

Mae’r Urdd yn cynnal llawer o weithgareddau chwaraeon a chwarae am ddim trwy gyfrwng y Gymraeg yr haf hwn mewn sawl lleoliad ledled Cymru. Edrychwch isod ar eu tudalen we i ddod o hyd i’ch sesiynau agosaf (*Sylwch fod y dudalen we hon hefyd yn cynnwys rhai sesiynau sy’n daliedig*):

Gweithgareddau Gwyliau – Urdd Gobaith Cymru