View text: Small Medium Large

Digwyddiadau a Darpariaeth wedi’u Trefnu

Bydd Cyngor Cymuned Wick yn cynnal gweithgareddau am ddim i blant a phobl ifanc bob wythnos dros wyliau’r haf – mwy o fanylion i ddilyn.

Wrth glicio ar y linc isod fe welwch restr o weithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc ym Mro Morgannwg. Sylwch y dylech ychwanegu’r gair “rhad ac am ddim” i’r blwch geiriau allweddol i ddod o hyd i weithgareddau am ddim:

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd – Bro Morgannwg