View text: Small Medium Large

Digwyddiadau a Darpariaeth wedi’u Trefnu

Mae Gilfach Goch Community Association yn cynnal gweithgareddau yn Rhondda Cynon Taff, a Phen-y-Bont ar Ogwr.

Mae’r gweithgareddau yn cynnwys Cynllun Chwarae dros y Gwyliau, sy’n agor i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

Ewch i’w gwefan i ddarllen mwy ac i weld gweithgareddau eraill