Digwyddiadau a Darpariaeth wedi’u Trefnu

Cynlluniau chwarae

Mae sawl prosiect chwarae yn cael ei gynnal gan gyngor Wrecsam.

Maen nhw yn rhad ac am ddim ac fel arfer yn cael ei dargedu at blant 5+ oed (gall plant sy’n iau na 5 cymryd rhan os ydyn nhw gydag oedolyn).

Ewch i’w gwefan i ddarllen mwy

Mae’r Urdd yn cynnal llawer o weithgareddau chwaraeon a chwarae am ddim trwy gyfrwng y Gymraeg yr haf hwn mewn sawl lleoliad ledled Cymru. Edrychwch isod ar eu tudalen we i ddod o hyd i’ch sesiynau agosaf (*Sylwch fod y dudalen we hon hefyd yn cynnwys rhai sesiynau sy’n daliedig*):

Gweithgareddau Gwyliau – Urdd Gobaith Cymru