Digwyddiadau a Darpariaeth wedi’u Trefnu

Mae yna ddigon o bethau hwyl i’w gwneud yn ystod gwyliau’r haf yn Abertawe. Os hoffech wybod mwy am Haf o Hwyl Abertawe yna cliciwch ar y linc isod:

Haf o Hwyl Abertawe

Mae Amgueddfa Genedlaethol Cymru wedi lansio cyfres o ddigwyddiadau am ddim a drefnwyd gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc yn eu hamgueddfeydd dros yr haf. Os hoffech chi wybod pa ddigwyddiadau sydd ganddynt yn amgueddfa y Glannau, cliciwch ar y linc isod:

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Mae’r Urdd yn cynnal llawer o weithgareddau chwaraeon a chwarae am ddim trwy gyfrwng y Gymraeg yr haf hwn mewn sawl lleoliad ledled Cymru. Edrychwch isod ar eu tudalen we i ddod o hyd i’ch sesiynau agosaf (*Sylwch fod y dudalen we hon hefyd yn cynnwys rhai sesiynau sy’n daliedig*):

Gweithgareddau Gwyliau – Urdd Gobaith Cymru