Digwyddiadau a Darpariaeth wedi’u Trefnu

Mae gan Sir Gaerfyrddin amrywiaeth o chwaraeon am ddim, hwyliog a chynhwysol bob wythnos yn ystod yr haf. Os hoffech chi gymryd rhan yn y gweithgareddau hyn yna cliciwch ar y linc isod:

Haf o Hwyl Sir Gaerfyrddin

Bob dydd Mercher rhwng 2yp a 4yp mae gan Burry Port amrywiaeth o chwaraeon am ddim, hwyliog a chynhwysol i blant a phobl ifanc rhwng 2 a 24 oed. Os hoffech chi gymryd rhan yna cliciwch ar y linc isod:

Haf o Hwyl Porth Tywyn

Mae Amgueddfa Genedlaethol Cymru wedi lansio cyfres o ddigwyddiadau am ddim a drefnwyd gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc yn eu hamgueddfeydd dros yr haf. Gallwch ddod o hyd i’ch amgueddfa genedlaethol agosaf wrth glicio ar y linc isod:

Amgueddfa Cymru

Mae’r Urdd yn cynnal llawer o weithgareddau chwaraeon a chwarae am ddim trwy gyfrwng y Gymraeg yr haf hwn mewn sawl lleoliad ledled Cymru. Edrychwch isod ar eu tudalen we i ddod o hyd i’ch sesiynau agosaf (*Sylwch fod y dudalen we hon hefyd yn cynnwys rhai sesiynau sy’n daliedig*):

Gweithgareddau Gwyliau – Urdd Gobaith Cymru