Digwyddiadau a Darpariaeth wedi’u Trefnu

Mae gan Rhondda Cynon Taf nifer o weithgareddau i deuluoedd RhCT sydd â phlant gydag anghenion arbennig. I gofrestru eich diddordeb  cliciwch ar y ddolen isod:

Haf o Hwyl CBS

Mae Gilfach Goch Community Association yn cynnal gweithgareddau yn Rhondda Cynon Taff, a Phen-y-Bont ar Ogwr.

Mae’r gweithgareddau yn cynnwys Cynllun Chwarae dros y Gwyliau, sy’n agor i blant a phobl ifanc rwhng 5-14 oed.

Ewch i’w gwefan i ddarllen mwy ac i weld gweithgareddau eraill

Bob dydd Gwener trwy gydol mis Awst, cynhelir sesiynau Swmba i blant rhwng 5-11 oed yn Eglwys Gatholig Hallows, Pontyclun rhwng 10yb ac 11yb. Os hoffech chi gymryd rhan yna cliciwch ar y linc isod:

Haf o Hwyl – Swmba i Blant

Bob dydd Iau trwy gydol mis Awst, cynhelir sesiynau Swmba ar gyfer pobl ifanc rhwng 16-25 oed yn Eglwys Gatholig Hallows, Pontyclun rhwng 17yh a 18yh. Os hoffech chi gymryd rhan yna cliciwch ar y linc isod:

Haf o Hwyl – Dewch i Swmba

Bob dydd Iau trwy gydol mis Awst, cynhelir sesiynau Ioga a Symud i Ddechreuwyr ar gyfer pobl ifanc rhwng 16-25oed yn Eglwys Gatholig Hallows, Pontyclun rhwng 18yh a 19yh. Os hoffech chi gymryd rhan yna cliciwch ar y linc isod:

Haf o Hwyl – Ioga a Symud i Ddechreuwyr

Ar ddydd Gwener y 6ed o Awst mae Gwasanaethau Chwarae RhCT yn cynnig sesiwn Celf a Chrefft rhad ac am ddim i blant rhwng 5-11 oed ym Mharc Gwernifor, Mountain Ash rhwng 10yb – 12yp. Os hoffech chi gofrestru yna cliciwch ar y linc isod:

Sesiwn Chwarae RhCT – Celf a Chrefft

Ar ddydd Llun y 9fed o Awst mae Gwasanaethau Chwarae RhCT yn cynnig sesiwn Celf a Chrefft rhad ac am ddim i blant rhwng 5-11 oed ym Mharc Garth, Tonypandy rhwng 10yb – 12yp. Os hoffech chi gofrestru yna cliciwch ar y linc isod:

Sesiwn Chwarae RhCT – Celf a Chrefft

Ar ddydd Gwener y 13eg o Awst mae Gwasanaethau Chwarae RhCT yn cynnig sesiwn Celf a Chrefft rhad ac am ddim i blant rhwng 5-11 oed yn ysgol Gymunedol Aberdar rhwng 10yb – 12yp. Os hoffech chi gofrestru yna cliciwch ar y linc isod:

Sesiwn RhCT – Celf a Chrefft

Ar ddydd Mawrth yr 17eg o Awst mae Gwasanaethau Chwarae RhCT yn cynnig sesiwn Celf a Chrefft rhad ac am ddim i blant rhwng 5-11 oed ym Mharc Darran, Ferndale rhwng 10yb – 12yp. Os hoffech chi gofrestru yna cliciwch ar y linc isod:

Sesiwn RhCT – Celf a Chrefft

Ar ddydd Gwener yr 20fed o Awst mae Gwasanaethau Chwarae RhCT yn cynnig sesiwn Celf a Chrefft rhad ac am ddim i blant rhwng 5-11 oed yng Nghilgant Morien, Rhydfelen rhwng 10yb – 12yp. Os hoffech chi gofrestru yna cliciwch ar y linc isod:

Sesiwn RhCT – Celf a Chrefft

Ar ddydd Llun y 23ain o Awst mae Gwasanaethau Chwarae RhCT yn cynnig sesiwn Celf a Chrefft rhad ac am ddim i blant rhwng 5-11 oed ym Mharc y Pentre rhwng 10yb – 12yp. Os hoffech chi gofrestru yna cliciwch ar y linc isod:

Sesiwn RhCT – Celf a Chrefft

Ar ddydd Gwener y 27ain o Awst mae Gwasanaethau Chwarae RhCT yn cynnig sesiwn Celf a Chrefft rhad ac am ddim i blant rhwng 5-11 oed ym Mharc Aberdar rhwng 10yb – 12yp. Os hoffech chi gofrestru yna cliciwch ar y linc isod:

Sesiwn RhCT – Celf a Chrefft

Ar y linc isod gallwch ddod o hyd i wybodaeth am ddigwyddiadau a gweithgareddau yn Rhondda Cynon Taf:

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd – Rhonadda Cynon Taf

Mae’r Urdd yn cynnal llawer o weithgareddau chwaraeon a chwarae am ddim trwy gyfrwng y Gymraeg yr haf hwn mewn sawl lleoliad ledled Cymru. Edrychwch isod ar eu tudalen we i ddod o hyd i’ch sesiynau agosaf (*Sylwch fod y dudalen we hon hefyd yn cynnwys rhai sesiynau sy’n daliedig*):

Gweithgareddau Gwyliau – Urdd Gobaith Cymru