Digwyddiadau a Darpariaeth wedi’u Trefnu

Ar y linc isod fe welwch restr o weithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc yng Ngwynedd:

Haf o Hwyl – Cyngor Gwynedd

Mae Amgueddfa Genedlaethol Cymru wedi lansio cyfres o ddigwyddiadau am ddim a drefnwyd gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc yn eu hamgueddfeydd dros yr haf. Gallwch ddod o hyd i’ch amgueddfa genedlaethol agosaf wrth glicio ar y linc isod:

Amgueddfa Cymru

Mae’r Urdd yn cynnal llawer o weithgareddau chwaraeon a chwarae am ddim trwy gyfrwng y Gymraeg yr haf hwn mewn sawl lleoliad ledled Cymru. Edrychwch isod ar eu tudalen we i ddod o hyd i’ch sesiynau agosaf (*Sylwch fod y dudalen we hon hefyd yn cynnwys rhai sesiynau sy’n daliedig*):

Gweithgareddau Gwyliau – Urdd Gobaith Cymru