Digwyddiadau a Darpariaeth wedi’u Trefnu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn darparu ystod o weithgareddau chwaraeon, diwylliannol a chwarae am ddim i blant a phobl ifanc 0-25 oed fel rhan o brosiect Haf o Hwyl Llywodraeth Cymru.

Bydd digwyddiadau yn cael eu cynnal ledled y sir rhwng Gorffennaf 19eg a Medi 30ain. Os hoffech ddarganfod mwy am eu digwyddiadau neu weithgareddau, ewch i’w gwefan trwy glicio ar y linc isod:

Haf Llawn Hwyl Conwy

Mae’r Urdd yn cynnal llawer o weithgareddau chwaraeon a chwarae am ddim trwy gyfrwng y Gymraeg yr haf hwn mewn sawl lleoliad ledled Cymru. Edrychwch isod ar eu tudalen we i ddod o hyd i’ch sesiynau agosaf (*Sylwch fod y dudalen we hon hefyd yn cynnwys rhai sesiynau sy’n daliedig*):

Gweithgareddau Gwyliau – Urdd Gobaith Cymru