Cyflwyno hawliau plant

Bydd yr adnodd yma yn eich cefnogi i gyflwyno a gwreiddio hawliau plant yn eich lleoliad. Mae’r adnodd yn cynnwys syniadau cynllunio ymatebol i chi eu defnyddio yn eich lleoliad. Rydyn ni hefyd wedi cynnwys syniadau ar gyfer caneuon a llyfrau y gallwch chi eu defnyddio yn eich lleoliad:

Adnoddau

Efallai bydd yn well gan rai lleoliadau ddefnyddio cynlluniau gwersi, ac rydyn ni wedi creu 4 o gynlluniau gwersi i leoliadau eu defnyddio i archwilio hawliau plant:

Cynlluniau Gwersi