Brechlyn Covid-19 i Blant a Phobl Ifanc

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi creu taflen fydd yn rhoi gwybodaeth a chyngor i chi am y brechlyn. Cliciwch ar y linc isod i ddarganfod mwy:

Brechlyn Covid-19 i Blant a Phobl Ifanc rhwng 12 a 15 oed

Mae’r daflen isod yn rhoi gwybodaeth i chi ar ôl i chi gael eich brechlyn Covid-19:

Ar ôl eich brechlyn COVID-19

Hefyd mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi creu taflen gyda gwybodaeth hygyrch am y brechlyn. I ddarganfod mwy cliciwch ar y linc isod:

Adnoddau Hygyrch Brechlyn Covid-19