View text: Small Medium Large

Astudiaethau Achos

Mae ein hastudiaethau achos yn darlunio ymarfer y gellir ei roi ar waith o’r Blynyddoedd Cynnar hyd at addysg ôl-16 ac yn adlewyrchu ymarfer mewn lleoliadau prif ffrwd ac eraill.

Bydd gan lawer o leoliadau eisoes weithdrefnau sy’n cyd-fynd â Dull Gweithredu seiliedig ar Hawliau Plant: bydd mynd ati’n aml ifabwysiadu’r egwyddorion a’r arferion isod yn cydweddu â’r hyn sydd eisoes yn gweithio neu’n ei wella.

Os oes gennych chi unrhyw cwestiynau, neu os ydych chi angen y canllaw mewn fformat wahanol, croeso i chi gysylltu â ni.

Ysgol Gynradd Pentrehafod

Dyma prifathro Ysgol Pentrehafod yn trafod effaith positif Dull Hawliau Plant, a’i rôl mewn cadw disgyblion yn ddiogel

Ysgol Uwchradd Hafod

Dyma disgyblion ac athro o Ysgol Uwchradd Hafod yn trafod y ffordd mae Dull Hawliau Plant wedi gwella eu hysgol nhw