Astudiaeth Achos

Cefnogi Rhieni mewn Gofal ac wrth adael Gofal; #NegeseuonIRieniCorfforaethol

Mae ymchwilwyr CASCADE, Lleisiau o Ofal Cymru, NYAS Cymru a TGP Cymru wedi gweithio mewn partneriaeth â phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal i ddatblygu cyfres o adnoddau, gan gynnwys Siarter Arfer Da, i helpu Rhieni Corfforaethol i gryfhau eu cefnogaeth i rieni sydd â phrofiad o ofal.

Darllenwch yr Astudiaeth Achos yma