Astudiaeth achos – Caerdydd a’r Fro

Cynhaliodd BPRh Caerdydd a’r Fro ymarferiad ‘Gwrando ar Deuluoedd’ yn 2018 oedd yn gofyn am brofiadau pobl ag anableddau dysgu, a’u disgwyliadau. Roedd y disgwyliadau hynny’n cynnwys ymateb ymyrraeth gynnar rhagweithiol, yn hytrach nag adweithiol, cyllidebau wedi’u crynhoi, dilyniant staff, cael gwrandawiad, symleiddio apwyntiadau ac adolygiadau, amgylcheddau addas i blant wrth fynychu apwyntiadau, gwasanaethau sy’n diwallu eu hanghenion, gweithiwr allweddol neu berson arweiniol, a rhywun i gynorthwyo gyda mân dasgau heb fod angen atgyfeirio’n barhaus.