View text: Small Medium Large

Gwaith ein Panel Ymgynghorol Ifanc

Mae gennym ni banel ifanc, sef grwp o blant a phobl ifanc o bob cwr o Gymru sy’n cwrdd i rannu syniadau newydd i helpu ni yn ein gwaith ac i graffu ar benderfyniadau y Comisiynydd.

Maen nhw hefyd wedi bod yn creu adnoddau a fideos yn ystod lockdown.

PowerPoint i blant

Diolch i Saiba am y wybodaeth yma i blant.

Mae’n esbonio beth yw’r feirws a sut i fod yn ddiogel.

Lawrlwythwch y PowerPoint

Amserlenni

Dyma Jac a’i brawd Harry gyda chyngor i’ch helpu strwythuro eich amser yn ystod y lockdown.

Bod yn greadigol

Mae Jac a Harry nôl i rannu y ffyrdd maen nhw wedi bod yn greadigol adre.