View text: Small Medium Large

Cyngor Arholiad

Oherwydd bod eich cymwysterau’n cael eu gwobrwyo’n wahanol yr haf hwn, rydyn ni wedi creu tudalen sy’n rhoi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am wahanol gymwysterau a sut i gael y gefnogaeth sydd ei hangen arnoch os ydych chi’n teimlo’n bryderus neu’n ansicr am eich cymwysterau.

CYMWYSTERAU A’R CAMAU NESAF 2021