View text: Small Medium Large

Adnoddau Symbolau

Gallwch ddefnyddio’r adnoddau yma i helpu plant ifanc a phlant gydag anghenion dysgu ychwanegol.

Creu amserlen

Mae cadw trefn ar eich diwrnod yn gallu eich helpu i aros yn iach ac yn hapus. Gall yr adnoddau yma eich helpu i greu amerslen gyda’ch plentyn.

Rydyn ni wedi eu hychwanegu nhw mewn fformatau gwahanol – PDF, Word, a JPEG. Rydyn ni’n gobeithio bydd o leiaf un ohynynt yn gweithio i chi. Os na, plis cysylltwch gyda ni a byddwn ni’n trio eich helpu.

Fy niwrnod

Lluniau gwahanol i’ch helpu chi i roi trefn ar eich diwrnod.

PDF

Word

JPEG (1/2)

JPEG (2/2)

Dydd Llun i Ddydd Gwener

Mae gan bob diwrnod colofn fel eich bod chi’n gallu ychwanegu gweithgareddau.

PDF

Word

JPEG

Nawr a Nesaf

Gallech ddefnyddio rhain i drafod beth rydych chi’n gwneud nawr ac i benderfynu beth i wneud nesaf.

PDF

Word

JPEG