View text: Small Medium Large

Adnoddau hyfforddiant i athrawon

Gweithion ni gydag athrawon yn ardal consortiwm EAS i beilota sesiynau hyfforddi i’w helpu i ddysgu cydweithwyr am hawliau plant a rôl y Comisiynydd Plant.

LAWRLWYTHWCH Y CYFLWYNIAD

LAWRLWYTHWCH AMLINELLIAD SESIWN 1

LAWRLWYTHWCH AMLINELLIAD SESIWN 2

LAWRLWYTHWCH EIN CANLLAW

Myfyrwyr / Hyfforddiant Proffesiynol

Rydyn ni wedi creu 3 darlith/cynllun gwers i Brifysgolion a Cholegau sy’n cyflwyno hawliau plant a gwaith ein swyddfa.

Maen nhw hefyd yn dangos sut gall myfyrwyr defnyddio hawliau plant fel fframwaith yn eu gwaith gyda phlant a phobl ifanc yn y dyfodol.

Os hoffech chi weld y darlithoedd / gwersi hyn, ymwelwch â’n tudalen Myfyrwyr / Hyfforddiant Proffesiynol:

MYFYRWYR/HYFFORDDIANT PROFFESIYNNOL