View text: Small Medium Large

Adnoddau a Gweithgareddau i blant a phobl ifanc

Mindfulness

Mae Mindfulness yn gallu helpu chi gyda’ch iechyd meddwl.

Mae We are Platfform, sy’n helpu pobl gyda’u hiechyd meddwl, wedi creu fideo i’ch tywys trwy sesiwn Mindfulness.

 

Gwersi Ukulele

Mae’r cerddor Mei Gwynedd wedi dechrau sianel YouTube newydd i helpu plant, pobl ifanc ac oedolion dysgu sut i chwarae’r Ukulele.

Rhumba Hosan

Mae Mrs Powell-Davies o ysgol Penclawdd yn parhau gyda’i gweithgaredd dyddiol gyda’i dosbarth. Bydd pob plentyn yng Nghymru yn gallu ymuno nawr!

 

Grwp Facebook CôR-ONA

Mae grwp Facebook arbennig o’r enw CôR-ONA, lle mae llwyth o bobl wedi bod yn postio fideos ohynynt yn perfformio caneuon adref.

Mae rhai hollol wych ar y dudalen!

Ewch i’r dudalen Facebook

Just a bit of fun onboard HMS Defender! Tymed bach o hwyl ar HMS Defender!

Posted by Dafydd Boyle on Saturday, 21 March 2020

Adnoddau a gweithgareddau BookTrust Cymru

Mae gan BookTrust Cymru lawer o syniadau gwych a phethau llawn sbort i chi roi cynnig arnyn nhw oddi wrth awduron, darlunwyr a storïwyr Cymru, yn ogystal â llawer o wybodaeth am sesiynau hwyliog ar lein yn Gymraeg a Saesneg.

Cer i wefan BookTrust Cymru

CRIW|Urdd Gobaith Cymru

Mae llwyth o adnoddau a gweithgareddau ar wefan yr Urdd, yn cynnwys coginio, celf a chrefft, a mindfulness.

Cer i’w gwefan

Sgowtiaid – Gweithgareddau i wneud adre

Mae gan y Sgowtiaid llwyth o awgrymiadau am weithgareddau i wneud adre gydag oedrannau gwahanol

Ewch i’w gwefan

Tyfu tomatos

Pam lai!? Gyd sydd angen yw hadau tomatoes, bocs, a phridd!

Gweithgareddau SchoolBeat

Mae SchoolBeat.cymru yn wefan dwyieithog gan Swyddogion Ysgol a Chymuned yr Heddlu gyda llwyth o weithgareddau ar faterion megis cadw’n ddiogel ar-lein yn ystod pandemig y Coronaferiws.

Cer i wefan SchoolBeat

Dysgu Awyr Agored Cymru

Mae Dysgu Awyr Agored Cymru yn cael ei rhedeg gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Maen nhw wedi creu llwyth o weithgareddau ac adnoddau ar gyfer dysgu a mwynhau’r awyr agored. Maen nhw’n rhannu ei gweithgareddau diweddaraf ar ei thudalen Twitter ac ar ei gwefan.

Cer i dudalen Twitter Dysgu Awyr Agored Cymru

Cer i dudalen adnoddau Cyfoeth Naturiol Cymru